Školení rozhodčích licence "K"

12.08.2014 14:35

KSST Vysočina pořádá školení rozhodčích nové licence ,,K“.

V sobotu 20.září 2014 v Jihlavě, E.Rošického č.6,  III. podlaží-velká zasedačka

Pravděpodobný začátek: 8,00 hodin, školení bude v délce 8 – 10 hodin s platností po dobu 3 – 5 let.

školitel: Jiří Dospíšil

Licence ,,K“ je nová licence dle SMĚRNICE ČÁST č.2 z 15.4.2014  O UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ A ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH. Tato licence plně postačuje pro potřeby krajských a okresních soutěží.

Přednostně je zapotřebí pro oddíly, hrající krajské soutěže, které nemají potřebný počet rozhodčích ,,C“ a vyšší licence, za což jim byla ve STARTOVNÉM pro novou sezónu vyměřena pokuta.

Pokud tyto oddíly splní požadavky  na počet rozhodčích po úspěšném absolvování školení , BUDE JIM VYMĚŘENÁ POKUTA VRÁCENA.

/ Pro 1 družstvo  v Krajských soutěžích jsou potřební 2 rozhodčí, pro 2 a více družstev 3 rozhodčí. /

Školení je také vhodné pro rozhodčí, kterým již licence ,,C“ propadla a nemají zájem si ji obnovovat pomocí

e-learningu.

Přihlášky zasílejte na adresu: kscstv@volny.cz

U uchazeče uveďte všechny potřebné údaje:

a/ jméno a příjmení,titul
b/ oddíl stolního tenisu
c/ datum narození
d/ úplná adresa trvalého bydliště,včetně PSČ
e/ mobilní telefon a e-mailové spojení

!!!! Pokud v PŘIHLÁŠCE bude některé údaje chybět, budete je muset uvést v průběhu ŠKOLENÍ, čímž budete průběh ŠKOLENÍ  zdržovat !!!

Podrobnosti ke školení budou včas zaslány.

Petr Vachtfeidl
Předseda KSST Vysočina

—————

Zpět