Školení rozhodčích licence "K" - upřesnění

07.09.2014 22:49

Tak jak jsem slíbil, posílám podrobnější  informace o nadcházejícím školení rozhodčích licence ,,K“. které se koná v Jihlavě v sobotu 20.září 2014.

Info je v přiloženém souboru. - ZDE

Tato licence plně postačuje pro potřeby krajských a okresních soutěží.

Přednostně je zapotřebí pro oddíly, hrající krajské soutěže, které nemají potřebný počet rozhodčích ,,C“ a vyšší licence, za což jim byla ve STARTOVNÉM pro novou sezónu vyměřena pokuta.

Pokud tyto oddíly splní požadavky  na počet rozhodčích po úspěšném absolvování školení , BUDE JIM VYMĚŘENÁ POKUTA VRÁCENA.

/ Pro 1 družstvo  v Krajských soutěžích jsou potřební 2 rozhodčí, pro 2 a více družstev 3 rozhodčí. /

Školení je také vhodné pro rozhodčí, kterým již licence ,,C“ propadla a nemají zájem si ji obnovovat pomocí e-learningu.

U uchazeče uveďte všechny potřebné údaje:

a/ jméno a příjmení,titul
b/ oddíl stolního tenisu
c/ datum narození
d/ úplná adresa trvalého bydliště,včetně PSČ
e/ mobilní telefon a e-mailové spojení

!!!! Pokud v PŘIHLÁŠCE bude některé údaje chybět, budete je muset uvést v průběhu ŠKOLENÍ, čímž budete průběh ŠKOLENÍ  zdržovat !!!

Kdo jste se ještě nepřihlásil, učiňte,tak co nejdříve, aby byl přehled o počtu zájemců.

Přihlašuje se na adresu: kscstv@volny.cz

Děkuji

Petr Vachtfeidl
Předseda KSST Vysočina

—————

Zpět