KAREL Martin, st.

KAREL Martin, st.

Předseda oddílu, aktivní hráč, trenér mládeže (licence C),
vedoucí družstva "C"
tel.: +420 723 474892
e-mail: karel.druhanov@gmail.com